FOTTERAPI

Fotterapeutene på Ullevål sykehus

Vi har klinikk i u.etg.i Pasienthotellet, bygg 10. Dette ligger langs det som kalles Østre gate, inne på sykehusområdet.


Våre pasienter


Vi behandler
- innlagte på Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og andre sykehus
utenfor OUS, i Oslo, på avdelingene de er innlagt. Innlagte behandles i klinikken, hvis mulig.

- ansatte innen OUS har alltid ansattepris, ved framvisning av ansattebevis.
- alle forøvrig, som har behov eller ønsker fotbehandling.
- hjemmebesøk til personer som er forhindret fysisk fra å komme i klinikken.
- sykehjem og bo-og behandlingstilbud.


Våre behandlinger & priser

En fotbehandling varer 45-55 min.
En punktbehandling/liten fortbehandling varer opp til 25 min.
Sporadiske fotbehandlinger eller omfattende behandlinger, som varer mer enn 55 min, belastes etter tidsbruk.
Vi som behandlere og tidsbruken, bestemmer prisen.
Vi har fordypning innen diabetes.Fotbehandling i klinikk: 650,-
Ansatte OUS: 550,-
Fotbehandling innlagt Ullevål sykehus: 750,-
Fotbehandling andre OUS-sykehus: 900,-
Hjemmebesøk: fra 1.000,- til 2.500,-
Biomekanisk terapi 1+0.5t: 1.000,-


Biomekanisk terapi er læren om den forebyggende og korrigerende delen av
fotproblemer og problemer i bevegelsesapparatet.
Fokus her er på uspesifikke smerter i fot, knær, hofter og rygg, sett i sammenheng
med gangavviklingen og fottøyet.


Åpningstider

Vi tilpasser oss etterspørselen, derfor er vi oppe alle svarte dager i kalenderen,
med mulighet for time mellom kl. 08 og 20.


Kontakt & timebestilling

Når vi behandler ønsker vi å unngå å besvare telefoner. Vi ringer tilbake når vi er ledige.
Eller du kan sende oss en sms. Vi ringer deg tilbake straks vi er ledige.

Kontakt oss på tlf. 921 46 688/900 88 884.

Vi kan nås på e-posten fotterapeuteneullevaal@gmail.com,
men da er det ofte noe lenger til svar.

Vår nettside er under utarbeidelse.
Her finner du nyttig informasjon om fottøyets påvirkning generelt og ved ulike livssitusjoner.
Her er også våre behandlingstilbud nærmere beskrevet.

Medicaklinikken hud & helse, OUS Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 Oslo. E-post: kontakt@medicaklinikken.no. Tlf. 928 63 512. Åpningstider: man.- fre. 8-17, lørdag etter avtale.